Treninzi se odnose na pojedince koji trebaju pripremu za konkretni nastup

BROJ POLAZNIKA: individualno

TRAJANJE: prema potrebi, najmanje 5 sati

KOME JE NAMIJENJENO: tvrtkama i pojedincima  kojima su komunikacijske vještine važne za rad, koji žele poboljšati svoj javni i medijski nastup u konkretnoj prigodi. Rad se temelji na konkretnim situacijama i potrebama polaznika pa se  pripremaju za realne prezentacijske, medijske i krizne situacije.

CILJ: osposobiti i osnažiti polaznika za uvjerljiviji, samopouzdaniji, profesionalniji  i prepoznatljivi nastup u medijima.

Trening javnog nastupa

  • priprema konkretnog javnoga nastupa
  • retorički dizajn i govorna izvedba
  • prigodni govor

Trening medijskog nastupa

  • samostalno organiziranje medijskog nastupa (radijski intervju, izjava za javnost, televizijski intervju, konferencije za tisak).
  • strah i trema
  • krizno komuniciranje