presentation2

Top 5 savjeta za uspješnu prezentaciju

Govornik treba imati na umu tri stvari: što govori, kome govori i kako govori. Ciceron

Hvata vas panika kada pripremate prezentaciju? Oblije vas hladan znoj pri samoj pomisli na javni
nastup? Ne brinite! Niste sami… Većina ljudi boji se govoriti u javnosti. Prema najnovijim
istraživanjima strah od javnog nastupa jedan je od najvećih strahova i prisutan je kod gotovo 70%
populacije. Takav je strah, između ostalog, najizraženiji kada morate održati javnu prezentaciju.

Bez obzira o kakvoj prezentaciji je riječ, cilj je prenijeti poruku na jasan i razumljiv način. Osim toga,
želite da publika zapamti vašu poruku. Iako postoje ljudi kojima ovo polazi za rukom bez muke, većina
nas se zgraža situacije javnog govora. Ipak, nije sve izgubljeno! U nastavku vam donosimo 5 savjeta
koji jamče uspješnu prezentaciju…

1. FOKUSIRAJTE SE NA PUBLIKU!

Umjesto da razmišljate o tome što želite reći, zapitajte se što želite da vaša publika zapamti. Nakon
prezentacije često se ni sami ne možemo sjetiti svega o čemu smo govorili. Logično je, dakle, da ni
vaša publika neće zapamtiti sve. Upravo zato je veoma važno da odmah definirate poruku koju želite
prenijeti. Stoga, svaki dobar govornik zna da je za uspješnu prezentaciju potrebno upoznati publiku.
Jednom kada znate tko je ispred vas i koju poruku želite prenijeti, stvari postaju lakše.

2. PRAVILO 10-30- 20

Ovo je pravilo uveo Guy Kawasaki a odnosi se na Power Point prezentaciju. Guy Kawasaki kaže da
vaša prezentacija ne bi smjela imati više od 10 slajdova, slova ne bi trebala biti ispisana fontom većim
od 30 a cijela prezentacija ne smije trajati duže od 20 minuta. Bez obzira radi li se o revolucionarnoj
ideji ili ne, poanta je prenijeti ključne ideje u kratkom vremenskom roku bez odvlačenja pozornosti
opširnim tekstom, malim slovima ili prevelikim brojem slajdova.
S obzirom da ne definiramo uvijek vremenske okvire naše prezentacije sami, postoji još jedno pravilo
koje kaže da govor koji traje 10-15 minuta ne smije uključivati više od 3 ključne ideje. U slučaju da
vaša prezentacija traje 30 minuta, broj ideja koje ćete naglasiti bit će 6.

3. KEEP IT SIMPLE!

Naravno da dobro poznajete materiju o kojoj ćete govoriti. Naravno da ste se pripremili, obavili
potrebna istraživanja, raspolažete brojkama, statistikama, nacrtima, praktičnim primjerima i svim
mogućim informacijama u svezi s vašom temom. Ipak, sjetite se prvog pravila, fokusirajte se na
publiku i pojednostavnite. Cilj nije pokazati koliko znate. Cilj nije ni da vam publika zijeva dok vi čitate
brojke s vaših grafova. Cilj je da publika nauči nešto novo iz vaše prezentacije a to će se dogoditi
samo ako jasno prenesete svoju poruku.
Slična je situacija i s Power Pointom. Pazite da ne upadnete u zamku šarolikih slajdova, velikog
raspona dostupnih dizajna, boja, animacija, audio i vizualnih materijala. Sve to može biti izvrsna
pomoć ali nikako ne smije postati svrha vaše prezentacije.

4. UNESITE SEBE U SVOJU PREZENTACIJU!

Razbijte monotoniju dajući svojoj prezentaciji dašak osobnog – ubacite osobnu priču, našalite se,
pokažite do čega vam je stalo. Ljudi mogu zadržati pozornost veoma kratko. S vremena na vrijeme
morate ih razbuditi. Uspostavite kontakt očima s vašom publikom, krećite se, koristite razgovorni
ton, pazite na reakcije publike i prilagodite se.
Najvažnije od svega – nikada ne čitajte! Power Point često izvuče najgore iz ljudi i dosta govornika
upadne u zamku čitanja. Osim ako ne želite da vam publika zaspi i izgubi interes prije nego ste uopće
došli do bitnog dijela, ne čitajte!

5. VJEŽBOM DO SAVRŠENSTVA

Istražite temu, pripremite prezentaciju, pripremite govor i vježbajte. Vježbajte, snimite sami sebe,
slušajte, analizirajte i poboljšajte svoju izvedbu! Kada dođe vrijeme za prezentaciju, najvažnije je da
ste opušteni i da uživate u tome što radite. Nakon prezentacije pratite reakcije publike i pitajte
povratne informacije. One vam mogu pomoći u pripremi sljedeće prezentacije.
Na kraju, uvijek se sjetite riječi Ralpha W. Emersona, velikog američkog pisca i govornika
devetnaestog stoljeća: „Svi veliki govornici na početku su bili loši“.